Žádná práce nespěchá tak,
aby nebyla dělána bezpečně...

Tímto mottem se řídí naše společnost BOZP Consulting s.r.o., kterou jsme s manželkou v roce 2023 založili po několikaletých zkušenostech v oblasti BOZP, požární ochrany a životního prostředí. Služby poskytujeme na vysoké úrovni a kvalitě napříč celou ČR.

Rudolf

jednatel, odborník v oblasti BOZP, PO a ŽP

  • 2006 – získání zkušeností z pozice zaměstnance ve dvou korporátních společnostech
  • 2018 – získání živnostenského oprávnění – podnikání jako OSVČ
  • 2023 – založení společnosti BOZP Consulting s.r.o.

Lenka

jednatelka, firemní podpora

JSME DRŽITELI OSVĚDČENÍ V OBLASTECH

Odborné způsobilosti v prevenci rizik (BOZP)
Koordinátor BOZP na staveništi
Odborně způsobilá osoba v požární ochraně (PO)
Podnikové ekologie (ŽP)
Školení první pomoci
Školení řidičů motorových manipulačních vozíků
Školení obsluhy zdvihacích zařízení a vazačů břemen
Co nezajistíme vlastními zdroji, pokryjeme spolupracujícími firmami.
  • Preferujeme osobní přístup
  • První konzultace je vždy zdarma
  • Hlídáme za Vás všechny termíny
  • Respektujeme Vaše potřeby
  • Provedeme školení Vaších zaměstnanců osobně nebo on-line
  • Zastoupíme Vaši společnost při kontrolách kontrolních orgánů
  • Garantujeme znalost zákonných požadavků a pravidelně Vás o všech změnách informujeme

KONTAKTNÍ FORMULÁŘ

Dostupnost pro Vaše otázky 24 hodin denně / 7 dní v týdnů / 365 dní v roce

KONTAKTNÍ FORMULÁŘ