Ochrana životního prostředí

Ochrana životního prostředí zahrnuje činnosti, jimiž se předchází znečištění nebo poškození životního prostředí nebo se toto znečišťování nebo poškozování omezuje a odstraňuje.

Ochrana životního prostředí v podniku zahrnuje tyto hlavní oblasti podnikové ekologie:

 

 • Chemické látky a směsi
 • Prevence závažných havárií
 • Odpady
 • Využívání a ochrana vod
 • Ochrana ovzduší
 • Integrovaná prevence
 • Obaly
 • Ekologická újma
 • Převezmeme za Vás správu dokumentacE ochrany životního prostředí (OŽP) v celém jejím rozsahu
 • Zajistíme udržení dokumentace OŽP v souladu s legislativními povinnostmi
 • Zajistíme implementaci požadavků OŽP na všech Vaších pracovištích
 • Aktivně se budeme podílet na neustálém zdokonalování OŽP na všech Vašich pracovištích
 • Pomůžeme Vám s každodenní administrativní agendou související s OŽP
 • intervaly konzultací a dozoru na Vašich pracovištích přizpůsobíme Vašim potřebám a požadavkům legislativy 
 • Zajistíme asistenční služby při řešení krizových situací
 • Garantujeme poradenství 7 dní v týdnu

KONTAKTNÍ FORMULÁŘ