Školení řidičů motorových manipulačních vozíků

Pro Vaše zaměstnance zajistíme základní, periodické a rozšiřující kurzy obsluhy motorových manipulačních vozíků všech tříd a skupin zkušeným instruktorem.

Obsah školení řidičů motorových manipulačních vozíků je složeno z následujících okruhů:

 • Seznámení s návody k použití
 • Seznámení se základy bezpečné manipulace
 • Seznámení s pravidly bezpečného provozu na vnitropodnikových a veřejných komunikacích
 • Seznámení s relevantní dokumentací a bezpečnostními předpisy
 • Seznámení se základní péči a údržbou
 • Praktické zaškolení řízení a manipulace s nákladem
 • Ověření znalostí a dovedností
 • Zajistíme školení řidičů následujících tříd a skupin:

  • Třída I. Elektrické vozíky
  • Třída II. Vozíky se spalovacím motorem
  • A – Plošinové nízkozdvižné, tažné a tlačné ručně vedené
  • B – Plošinové nízkozdvižné, tažné a tlačné s pákovým řízením
  • C – Plošinové nízkozdvižné, tažné a tlačné s volantovým řízením
  • D – Vysokozdvižné ručně vedené
  • E – Vysokozdvižné s pákovým řízením
  • W1 / H1 – Vysokozdvižné s volantovým řízením do 5 tun
  • W2 / H2 – Vysokozdvižné s volantovým řízením nad 5 tun
  • F / G – Vysokozdvižné se zvedací plošinou
  • T / Z – Zvláštní vozíky

A

B

C

D

E

W1 / H1

W2 / H2

F / G

Z / T

KONTAKTNÍ FORMULÁŘ