Koordinátor BOZP na staveništi

Přítomnost člověka zodpovědného za koordinaci BOZP na stanovišti vyžaduje v některých případech zákon. Úkolem koordinátora BOZP na staveništi je vzájemná koordinace všech účastníků výstavby, která vede k postupnému vyloučení a minimalizaci případných a existujících rizik vzniklých činností jednotlivých účastníku při výstavbě.

 • Zajistíme výkon funkce koordinátora BOZP v přípravné fázi a realizační fázi
 • Zpracujeme plán bezpečnosti práce na staveništi a zajistíme jeho aktualizaci v průběhu výstavby
 • Zpracujeme právní předpisy týkající se výstavby
 • Posoudíme všechny pracovní postupy z hlediska BOZP a PO
 • Zajistíme ohlášení stavby na oblastní inspektorát stavby
 • V součinnosti se zhotovitelem zajistíme koordinování bezpečnosti při všech pracích jednotlivých zhotovitelů a spolupracovníků
 • Pravidelně provedeme kontrolu celkového zabezpečení staveniště
 • Při výkonu funkce koordinátora BOZP na staveništi budeme sledovat a dokumentovat dodržování zpracovaného plánu BOZP
 • Průběžně budeme pozorovat a vyhodnocovat všechny pracovní činnosti při výstavbě s cílem zajištění BOZP všech zainteresovaných stran
 • Zúčastníme se plánovaných kontrolních dnů BOZP, nebo zajistíme jejich přípravu a organizaci
 • Aktivně budeme vyhledávat nedostatky a budeme navrhovat opatření pro jejich odstranění
 • Budeme se podílet na přípravě harmonogramu jednotlivých prací
 • Poskytneme asistenční služby při řešení krizových situací

KONTAKTNÍ FORMULÁŘ