Bezpečnost a ochrana zdraví
při práci

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci (BOZP) je obsáhlá mezioborová disciplína. Cílem BOZP je vytvoření komplexního souboru výchovných, organizačních a technických opatření, která společně při správné aplikaci nebo realizaci do praxe pozitivně ovlivňují pracovní podmínky. Dochází tak ke snížení pravděpodobnosti vzniku ohrožení či poškození zdraví a života zaměstnanců a majetku firmy.

 • Převezmeme za Vás správu dokumentace BOZP v celém jejím rozsahu
 • Zajistíme udržení dokumentace BOZP v souladu s legislativními povinnostmi
 • Zajistíme implementaci systému managementu BOZP na všech Vašich pracovištích
 • Aktivně se budeme podílet na neustálém zdokonalování systému managementu BOZP na všech Vašich pracovištích
 • Pomůžeme Vám s každodenní administrativní agendou v souvislosti s BOZP
 • Pomůžeme Vám s řešením agendy v souvislosti s pracovními úrazy
 • Intervaly konzultací a dozoru na Vašich pracovištích přizpůsobíme Vašim potřebám a požadavkům legislativy 
 • Povedeme za Vás zpracování dokumentace, zajištění a sledování lhůt školení, lékařských prohlídek, revizí vyhrazených technických zařízení atd.
 • Zpracujeme Vám plány školení a vyhrazených technických zařízení
 • Obstaráme realizaci pravidelných prověrek BOZP
 • Zabezpečíme činnosti koordinace BOZP
 • Poskytneme asistenční služby při řešení krizových situací
 • Garantujeme poradenství 7 dní v týdnu

KONTAKTNÍ FORMULÁŘ