Systém managementu BOZP dle standardu ISO 45001
Program Bezpečný podnik

Systém managementu bezpečnosti práce a ochrany zdraví (BOZP) dle standardu ISO 45001 má za cíl zvýšit bezpečnost a ochranu zdraví při práci ve Vaší organizaci. Zavedením této normy ve Vaší organizaci dokážete zajistit vyšší úroveň bezpečnosti práce, předcházet chorobám z povolání, pracovních úrazů a v neposlední řadě minimalizovat rizika narušení provozu Vaší organizace. 

Program „Bezpečný podnik“ je národním programem, který je vyhlášen Ministerstvem práce a sociálních věcí společně se Státním úřadem inspekce práce. Program umožňuje právnickým osobám a podnikajícím fyzickým osobám zavedení fungujícího systému na řízení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP), který odpovídá nejen českým předpisům, ale i požadavkům uplatněných v Evropské unii. Program vychází ze standardu ISO 45001, ale i z principů a zásad uplatněných standardy Systému managmentu ISO 9001 a Systému enviromentálního managementu ISO 14001. Certifikace dle programu „Bezpečný podnik“ může Vaší společnosti významně přispět k zavedení systému řízení. 

Systém managementu zajišťuje neustálý proces zdokonalování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci ve Vaší organizaci.

 

Prevence je vždy levnější než odstraňovaní vzniklých následků, proto:

  • zmapujeme nastavené procesy
  • zpracujeme a implementujeme systémové prvky systému managementu BOZP do Vašich procesů
  • naplánujeme, připravíme a zrealizujeme interní audity
  • nastavíme hodnotící kritéria výkonnosti systému managementu BOZP
  • zastoupíme Vás před certifikačním orgánem
  • garantujeme poradenství 7 dní v týdnu

KONTAKTNÍ FORMULÁŘ