Revize a kontroly

Provedeme a zajistíme revize a kontroly vyhrazených technických zařízení, požárně bezpečnostního zařízení, žebříků a regálů.

Mezi vyhrazené technické zařízení (VTZ) patří:

 • elektrická VTZ
 • plynová VTZ
 • tlaková VTZ
 • zdvihací zařízení

Požárně bezpečnostními zařízeními jsou:

  • přenosné hasící přístroje
  • vnitřní a venkovní hydranty
  • suchovody
  • požární dveře
  • protipožární klapky
  • protipožární ucpávky a přepážky
  • nouzové osvětlení
  • stabilní hasící zařízení
  • zařízení na odvod kouře a tepla
  • elektronická požární signalizace

Zajistíme odborné prohlídky:

 • žebříků
 • regálů

KONTAKTNÍ FORMULÁŘ