Konzultace
BOZP, PO a ŽP

Pomohu se zavedením, řízením a dlouhodobě udržitelným systémem těchto oborů ve Vašem podniku.

Ing. Rudolf Čech, MBA

 • Řadu let se zabývám poradenstvím, zaváděním, udržováním, řízením a optimalizaci bezpečnosti
  práce, požární ochrany a životním prostředím.
 • Preferuji osobní přístup, jelikož je mým cílem spokojený zákazník a dlouhodobá spolupráce.
 • Jsem držitelem odborné způsobilosti v prevenci rizik a v požární ochraně a neustále se seznamuji
  s novými trendy v oboru.

Ing. Rudolf Čech, MBA

 • Řadu let se zabývám poradenstvím, zaváděním, udržováním, řízením a optimalizaci bezpečnosti
  práce, požární ochrany a životním prostředím.
 • Preferuji osobní přístup, jelikož je mým cílem spokojený zákazník a dlouhodobá spolupráce.
 • Jsem držitelem odborné způsobilosti v prevenci rizik a v požární ochraně a neustále se seznamuji
  s novými trendy v oboru.

S čím mohu pomoci?

BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ PŘI PRÁCI
POŽÁRNÍ OCHRANA
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
ZAVEDENÍ SYSTÉMU MANAGEMENTU ISO45001
ŠKOLENÍ ZAMĚSTNANCŮ
ZPRACOVÁNÍ DÍLČÍCH ÚKONŮ

Bezpečnost a ochrana zdraví
při práci

 • Převezmu za Vás správu dokumentace BOZP v celém jejím rozsahu
 • Zajistím udržení dokumentace BOZP v souladu s legislativními povinnostmi
 • Zajistím implementaci systému managementu BOZP na všech Vašich pracovištích
 • Aktivně se budu podílet na neustálém zdokonalování systému managementu BOZP na všech Vašich pracovištích
 • Pomohu Vám s každodenní administrativní agendou v souvislosti s BOZP
 • Pomohu Vám s řešením agendy v souvislosti s pracovními úrazy
 • Přizpůsobím Vašim potřebám a požadavkům legislativy intervaly konzultací a dozoru na Vašich pracovištích
 • Povedu za Vás dokumentaci, zajištění a sledování lhůt školení, lékařských prohlídek, revizí vyhrazených technických zařízení, atd.
 • Zpracuji Vám plány školení a vyhrazených technických zařízení
 • Obstarám realizaci pravidelných prověrek BOZP
 • Zabezpečím činnosti koordinace BOZP
 • Poskytnu asistenční služby při řešení krizových situací
 • Garantuji poradenství 7 dní v týdnu

Požární ochrana

 • Převezmu za Vás správu dokumentace PO v celém jejím rozsahu
 • Zajistím udržení dokumentace PO v souladu s legislativními povinnostmi
 • Zajistím implementaci požadavků PO na všech Vašich pracovištích
 • Aktivně se budu podílet na neustálém zdokonalování prevence PO na všech Vašich pracovištích
 • Pomohu Vám s každodenní administrativní agendou v souvislosti s PO
 • Přizpůsobím Vašim potřebám a požadavkům legislativy intervaly konzultací a dozoru na Vašich pracovištích
 • Provedu za Vás dokumentaci, zajištění a sledování lhůt školení, revizí požárně bezpečnostního zařízení
 • Zpracuji Vám plány školení a revizí požárně bezpečnostního zařízení
 • Obstarám realizaci pravidelných kontrol PO
 • Poskytnu spolupráci při povinných nácvicích evakuace
 • Zajistím asistenční služby při řešení krizových situací
 • Garantuji poradenství 7 dní v týdnu

Ochrana životního prostředí

 • Převezmu za Vás správu dokumentace OŽP v celém jejím rozsahu
 • Zajistím udržení dokumentace OŽP v souladus legislativními povinnostmi
 •  Zajistím implementaci požadavků OŽP na všech Vašich pracovištích
 • Aktivně se budu podílet na neustálém zdokonalování OŽP na všech Vašich pracovištích
 • Pomohu Vám s každodenní administrativní agendou v souvislosti s OŽP
 • Přizpůsobím Vašim potřebám a požadavkům legislativy intervaly konzultací a dozoru na Vašich pracovištích
 • Zajistím asistenční služby při řešení krizových situací
 • Garantuji poradenství 7 dní v týdnu

Systém managementu BOZP

 • Pomohu se zavedením, řízením a dlouhodobě udržitelným národním programem „Bezpečný podnik“, který je vyhlášen Ministerstvem práce a sociálních věcí společně se Státním úřadem inspekce práce a to od roku 1996 a na území České republiky patří k uznávaným programům v oblasti BOZP.
 • Pomohu se zavedením, řízením a dlouhodobě udržitelným systémem managementu BOZP dle mezinárodní normy ISO 45001.
 • Jaká je výhoda mít zavedený systém ISO 45001? Zvýšení prestiže firmy a získaní konkurenčního náskoku. Firma dává najevo, že proaktivně řídí otázky týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Vaše firma tak získá nástroj pro efektivní řízení systému managementu BOZP, zvýšíte tak produktivitu společnosti, posílíte spolupráci se zainteresovanými stranami. V neposlední řadě systém přináší prokazatelnou úsporu času i peněz a to díky efektivnímu způsobu řízení rizik BOZP a snížení přímých a nepřímých nákladů na různé druhy nehod, nemocí z povolání apod.

Školení

 • Zajistím organizaci vstupního, periodického a mimořádného školení BOZP, PO a OŽP všech Vašich zaměstnanců a vedoucích zaměstnanců
 • Zajistím zážitkové kurzy první pomoci přímo u Vás ve firmě
 • Provedu školení řidičů služebních vozidel („referentů“)
 • Zajistím organizaci praktického školení požárních hlídek
 • Provedu školení z havarijní připravenosti
 • Provedu školení o nakládání s chemickými látkami a směsmi
 • Provedu školení obsluhy ohlašovny požáru
 • Provedu školení požárních hlídek
 • Provedu školení o zajištění požární ochrany v mimo pracovní době
 • a mnoho dalších

 

Zpracování dílčích úkolů

 • Zajistím revize přenosných hasicích přístrojů
 • Zajistím revize a kontroly požárních hydrantů
 • Provedu pravidelné kontroly požárních ucpávek (dveří)
 • Provedu pravidelné roční kontroly žebříků a regálu
 • a mnoho dalších

Čísla mluvící sama za sebe!

0 +
Šťastných klientů
0 +
Úspěšných projektů
0
Let praxe
Scroll to Top