Základní povinnosti zaměstnavatele v BOZP

Základní povinnosti zaměstnavatele při zajišťování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) je upravena v zákoníku práce a v navazujících právních a ostatních předpisech. Všichni zaměstnavatelé jsou povinni zajistit BOZP s ohledem na rizika možného ohrožení života a zdraví zaměstnanců, které se týkají výkonu práce. Péče o BOZP uložená zaměstnavateli zvláštními právními předpisy je nedílnou a rovnocennou součástí …

Základní povinnosti zaměstnavatele v BOZP Pokračovat ve čtení »